سر ساقی سلامت ...

تاریخ: دوشنبه 29 اسفند 1390 ساعت: 13:32 بازدید: 206 نویسنده: مجنون

ماه من مشک سیه در دامن گل می‌کند

 

ماه من مشک سیه در دامن گل می‌کند

سایبان آفتاب از شاخ سنبل می‌کند

گر چه از روی خرد دور تسلسل باطلست

خط سبزش حکم بر دور تسلسل می‌کند

هرگز از جام می لعلش نمی‌باشد خمار

می پرستی کو ببادامش تنقل می‌کند

راستی را شاخ عرعر می‌درفشد همچو بید

کان سهی سرو روان میل تمایل می‌کند

جادوی چشمش قلم در سحر بابل می‌کشد

سبزی خطش سزا در دامن گل می‌کند

آنکه ما را می‌تواند سوختن درمان ما

می‌تواند ساختن لیکن تغافل می‌کند

گفت اگر کام دلت باید ز وصلم جان بده

می‌دهم گر لعل جان بخشش تقبل می‌کند

در برم دل همچو مهر از تاب لرزان می‌شود

چون فراق آنمه تابان تحمل می‌کند

نرگسش گوید که فرض عین باشد قتل تو

جان برشوة می‌دهم گر این تفضل می‌کند

ای گل ار برگ نوای بلبل مستت بود

باد پندار ار صبا انکار بلبل می‌کند

گر ندارد با دل سرگشته ی خواجو نزاع

هندوی زلفش چرا بر وی تطاول می‌کند

 

غزل 390 از غزلیات خاجوی کرمانی


ماه-من-مشک-سیه-در-دامن-گل-می‌کند ماه-من-مشک-سیه-در-دامن-گل-می‌کند ماه-من-مشک-سیه-در-دامن-گل-می‌کند ماه-من-مشک-سیه-در-دامن-گل-می‌کند ماه-من-مشک-سیه-در-دامن-گل-می‌کند امتیاز : 549 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 29 اسفند 1390 ساعت: 13:01 بازدید: 238 نویسنده: مجنون

برای مطالعه ی متن برهان به ادامه مطلب بروید...موضوعات:اثبات وحی بودن قرآن ,
برهان-2-اثبات-وحی-قرآن----از-روی-دلایل-عقلی-«امی»-بودن-پیامبر برهان-2-اثبات-وحی-قرآن----از-روی-دلایل-عقلی-«امی»-بودن-پیامبر برهان-2-اثبات-وحی-قرآن----از-روی-دلایل-عقلی-«امی»-بودن-پیامبر برهان-2-اثبات-وحی-قرآن----از-روی-دلایل-عقلی-«امی»-بودن-پیامبر برهان-2-اثبات-وحی-قرآن----از-روی-دلایل-عقلی-«امی»-بودن-پیامبر امتیاز : 575 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 29 اسفند 1390 ساعت: 12:40 بازدید: 257 نویسنده: مجنون

برای مطالعه ی متن برهان به ادامه مطلب بروید...موضوعات:اثبات وحی بودن قرآن ,
برهان-1اثبات-وحی-قرآن---قائده-لطف-الهی برهان-1اثبات-وحی-قرآن---قائده-لطف-الهی برهان-1اثبات-وحی-قرآن---قائده-لطف-الهی برهان-1اثبات-وحی-قرآن---قائده-لطف-الهی برهان-1اثبات-وحی-قرآن---قائده-لطف-الهی امتیاز : 583 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 15 اسفند 1390 ساعت: 19:26 بازدید: 261 نویسنده: مجنون

این بخش در حال به روز رسانی است ...

برای بارگیری ( دانلود ) کتب موجود به ادامه مطلب بروید ...

کتب جدید همواره به همین پست اضافه می شود ...

تعداد کتب موجود : 2

تعداد نویسندگان موجود : 1موضوعات:کتب PDF مهدویت ,
کتب-PDF-موضوع-مهدویت کتب-PDF-موضوع-مهدویت کتب-PDF-موضوع-مهدویت کتب-PDF-موضوع-مهدویت کتب-PDF-موضوع-مهدویت امتیاز : 528 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: پنجشنبه 27 بهمن 1390 ساعت: 09:45 بازدید: 256 نویسنده: مجنون

همی با عقل در چون و چرائی

همی پوینده در راه خطائی

همی کار تو کار ناستوده است

همی کردار بد را میستائی

گرفتار عقاب آرزوئی

اسیر پنجه ی باز هوائی

کمین گاه پلنگ است این چراگاه

تو همچون بره غافل در چرائی

سرانجام، اژدهای تست گیتی

تو آخر طعمهٔ این اژدهائی

ازو بیگانه شو، کاین آشنا کش

ندارد هیچ پاس آشنائی

جهان همچون درختست و تو بارش

بیفتی چون در آن دیری بپائی

ازین دریای بی کنه و کرانه

نخواهی یافتن هرگز رهائی

ز تیر آموز اکنون راستکاری

که مانند کمان فردا دوتائی

بترک حرص گوی و پارسا شو

که خوش نبود طمع با پارسائی

چه حاصل از سر بی فکرت و رای

چه سود از دیده ی بی روشنائی

نهنگ ناشتا شد نفس، پروین

بباید کشتنش از ناشتائی

 


ز-تیر-آموز-اکنون-راستکاری ز-تیر-آموز-اکنون-راستکاری ز-تیر-آموز-اکنون-راستکاری ز-تیر-آموز-اکنون-راستکاری ز-تیر-آموز-اکنون-راستکاری امتیاز : 560 دیدگاه(1)

آخرین مطالب

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|
نظرسنجی
کدام موضوع را بیشتر دوست دارید ؟
نتايج|| آرشیو نظرسنجی